I dette innlegget skal du få se mer om hva Dynamics 365 Connected Field Service er, og hvordan du går fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell.

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell 

I høst skrev jeg en blogg om Dynamics 365 Field Service, en modul i Dynamics 365 CRM, som på en brukervennlig måte bidrar til at dine kunder får den beste servicen og bruken av de interne ressursene optimaliseres. Vi var så vidt innom tilleggsmodulen Connected Field Service, som ved hjelp av IoT registrerer uregelmessigheter på utstyr, før kunden merker det selv. I denne bloggen skal vi gå enda litt mer i dybden på hva Connected Field Service er.

 

Steinbru-2148-1Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 


Hva er Connected Field Service? 

Connected Field Service representerer noen av de store endringene i servicebransjen og det å gå fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell. Altså, å fikse utstyr før det blir ødelagt. Sensorer tilknyttes utstyr ute hos kunde og det utføres ulike målinger. Det kan for eksempel være sensorer av typen Environmental Sensors for IT Environments | Cisco Meraki . Basert på målingene kan arbeidsordre genereres automatisk, ut ifra hva slags feil som er detektert. Riktig teknikker vil bli allokert på saken, her i hensyntas også kompetanse, reisevei og tilgjengelighet. Dersom feilen oppdages tidlig kan man kanskje få fikset feilen remote, og slippe å sende ut teknikker. Dette er riktig og besparende bruk av ressurser, samtidig som det utelukkende er fordeler for kunde også. 

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

New call-to-action

Oppsummert er det tre nøkkelfordeler med å ta i bruk Connected Field Service: 


  • Redusert nedetid hos kunde, ved å koble til IoT enheter for å diagnostiere problemer før kunde merker det. 
  • Adressere problemer raskere ved remote overvåking og holde kundene oppdatert 
  • Utstyrsdata og vedlikeholdsdata gir mulighet for intelligente løsninger for automatisert dispatching av teknikere med riktig kompetanse, tilgjengelighet og nærhet til et oppdrag. 

 

Det er tre måter å koble IoT-enheter til Field Service 

 

  • Connected Field Service for Azure IoT Central 
  • Connected Field Service for Azure IoT Hub 
  • Connected Field Service for non-Azure IoT leverandører som bruker et utvidet rammeverk for IoT-leverandører. 

For å holde det litt enkelt fokuserer vi på  Azure IoT Central  i dag. 

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Microsoft Azure IoT Central 

Connected Field Service for IoT Central gir direkte integrasjon av Dynamics 365 Field Service og Microsoft Azure IoT Central ,en IoT Application Platform as a service (APaaS). 

Microsoft Azure IoT Central gjør det mulig å konfigurere regler og aksjoner, slik at man får IoT-varsler i Connected Field Service.  Videre vil aktiviteter i Connected Field Service sende informasjon tilbake til IoT Central. Dette gjøres ved hjelp av Power Automate. 

 

  • IoT Central kan sende informasjon om uregelmessigheter til Connected Field Service for at man skal kunne finne ut hva som er feil 
  • Connected Field Service lager saker eller arbeidsordre basert på uregelmessigheter på utstyr 
  • Connected Field Service skedulerer teknikker for å minimere sannsynligheten for nedetid 
  • IoT Central utstyrsdashboard oppdateres med relevant service og skeduleringsinformasjon 

Nå skal vi se på hvordan løsningen faktisk ser ut i Connected Field Service og Azure IoT Central.  

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Her ser vi Field Service, med Connected Field Service helt nederst. I navigasjonen til venstre ser vi "Assets" som inndeling. Videre ser vi: 

- «Assets», som er utstyret som håndteres ute hos kunde 

- «IoT Alerts», er informasjon fra tilkoblet utstyr, som bør få oppmerksomhet 

- «Devices» er sensorer som innhenter informasjon. Utstyr kan ha flere sensorer tilkoblet. 

- «Commands», som hjelper Azure IoT og Dynamics å jobbe sammen, om informasjonsdeling og forretningsprosesser.  

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Her ser dere hvordan Azure IoT Central ser ut.  Dette er et demomiljø med kjøleskap og frysere. 

 

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Her kan vi gå inn og se på tilkoblede sensorer. Og dersom man klikker seg inn på en sensor, så vil man se hva slags målinger som er gjort. Basert på hva sensoren tillater, så kan det f.eks. være temperatur og fuktighet.  

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Dersom man trykker seg inn på Properties så kan man se hva slags utsyr sensoren er koblet til og hvilken kunde det er hos. 

 

Connected Field Service handler om å varsle riktige ressurser når det er problemer med utstyr. En måte å gjøre dette på er å sette opp regler. Si for eksempel et kjøleskap med en sensor på, da vil temperatur være en god indikator på tilstanden på kjøleskapet. Da kan vi sette opp en regel som hjelper oss monitorer dette. 

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodellConnected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Basert på om temperaturen overstiger grensen, så kan vi sette opp ulike måter å sende varsel på. Det kan for eksempel sendes en mail med informasjon, ved hjelp av Power Automate.

Vi kan også se varslene i Connected Field Service. 

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Bare de sensorene som trigges av uregelmessighet vil ende opp i Dynamics, resten forblir i Azure. Basert på varselet kan man opprette en arbeidsordre og få koblet på riktig ressurs, som vil løse saken best mulig. 

Dersom du ønsker å snakke om mulighetene innenfor Dynamics Field Service og Connected Field Service er det bare å ta kontakt med oss i dag, så avtaler vi et møte hvor vi går gjennom behov og ser på muligheter.  

 

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 

 

Microsoft 365 Dynamics

Microsoft Dynamics 365 er en skybasert plattform som gir deg alt du trenger for å drive en vellykket virksomhet. Med Dynamics 365 kan du administrere kunderelasjoner, økonomi, prosjekter, salg, markedsføring og mer på ett sted. Enten du vil øke produktiviteten, forbedre kundetilfredsheten eller øke inntektene, har Microsoft Dynamics 365 en løsning for deg.

New call-to-action
Jeg er interessert, ta kontakt med meg