I dette blogginnlegget skal du få vite hvordan du kan sette opp mål og nøkkelresultater med OKR metoden. Dette sørger for god måloppnåelse og involverer hele teamet!

Hva du skal tenke på før du lager OKR mål

I mitt forrige blogginnlegg snakket jeg om OKR, KPI og Viva Golas. Denne gangen vil jeg snakke om hva du skal tenke på når du skal lage OKR for din bedrift eller for ditt team.

 

JGS_3091

 

Ikke bare effektivitetsmål

OKR er Objectives Key Results. Mål og nøkkelresultater, på norsk.

OKR er ikke bare effektivitetsmål, OKR er de viktigste målene og oppgavene som din bedrift eller din avdeling har i en bestemt tidsperiode. Hva ønsker du å oppnå denne måneden, i dette kvartalet eller i år. Disse målene bør skape en utfordring, det er noe dere ikke har gjort før.

Oppnåelse av disse målene vil løfte din bedrift eller ditt team til et nytt nivå. OKR målene er ofte ambisiøse. Det kan være digitalisering av selskapets prosesser, utvikling av nye forretningsområder.

 

JGS_3928-2

 

Hva er gode OKR?

Gode OKR inneholder konkrete aktiviteter som forklarer alle de ansatte i selskapet hva som skal til for at vi skal kunne oppnå våre ambisiøse mål. Hva skal vi gjøre sammen for å løfte selskapet eller teamet til neste nivå.

Ved å se på OKR målene og aktivitetene vil dine teammedlemmer enkelt se hva de skal gjøre og når for å hjelpe bedriften å oppnå OKR målene. Det er viktig at OKR målene og aktivitetene er lett tilgjengelige og synlige for alle i selskapet.

 

Viva Goals

Dersom dere bruker Viva Goals, kan den legges til i Teams. Alle de ansatte i selskapet kan se sitt bidrag i oppnåelse av selskapets mål og se måloppnåelsen i prosent.

 

JGS_3890

 

Kommunikasjonsverktøy

OKR og Viva Goals er også et kommunikasjonsverktøy. Den bidrar til at teamet eller bedriften går i samme retning. Den bidrar til formidling av selskapets strategiske mål og skaper mening rundt selskapets mål. OKR målene skal lages med utgangspunkt i selskapets strategi.

Dersom dere ikke ser selskapets strategi når dere ser på Objectives i Viva Goals er det et tegn at dere bør lage nye OKR mål.

 

JGS_6220

 

OKR Sjekkliste

Jeg gir dere en sjekkliste som hjelper dere å se om dere har laget gode OKR mål eller ikke.

 

Et godt OKR mål

  • Gir mening. Det setter en tydelig retning for selskapet eller et team.
  • Det motiverer de ansatte å gjøre noe som de ikke trodde var mulig.
  • Det er lett å huske

I tillegg til mål (Objectives) skal vi tenke på nøkkelresultater (Key Results). Nøkkelresultater er 3-5 nøkkelparametere som viser at dere har oppnådd målet.

 

Gode nøkkelresultater er

  • Konkrete og er koblet til en bestemt tidsperiode
  • Ambisiøse men realistiske
  • De viser oss om vi er rett vei eller ikke

 

Steinbru-2241

 

OKR eksempel

Her er et eksempel på et godt OKR mål med gode nøkkelresultater.

 

OKR eksempel-01-01

 

Først må jeg definere tidsperiode for mitt mål.

Jeg lager mål for 4.kvartal 2023

 

Mitt mål er:

Vi skal være den mest effektive salgsavdelingen i IT-bransjen

 

Dette er et godt OKR mål. Det er ambisiøst, motiverende og vil løfte min avdeling til neste nivå.

 

Key results

Neste steg er å definere hva som skal til for at vi skal være den mest effektive salgsavdelingen i IT-bransjen. Jeg lager 3 nøkkelresultater (Key results)

  • Sende 100 tilbud
  • Gjennomføre 200 salgsmøter
  • Gjennomsnitts responstid på innkommende henvendelser skal være under 24 timer.

Disse nøkkelresultatene fordeles på de ansatte i avdelingen. Hver ansatt sjekker inn sine resultater.

 

Steinbru-1817

 

Synlighet med Viva Goals

Dersom dere bruker Viva Goals blir hvert bidrag godt synlig for hele selskapet. Dere kan oppdatere Viva Goals manuelt eller koble nøkkelresultatene til andre systemer, f.eks et CRM system eller timeregistreringssystem.

Vi har gjort det hos oss på AGS IT-Partner og vi slipper å oppdatere mange av våre nøkkelresultater manuelt.

 

Steinbru-2086-1

 

Kontakt oss

Dersom du ønsker å innføre OKR i din bedrift og ta i bruk Viva Goals, ta kontakt med forretningsteamet hos AGS IT-Partner.

 

New call-to-action

Jeg er interessert, ta kontakt med meg