I dette innlegget skal du få se hvordan du kan a i bruk Viva Goals, og hvordan du virkelig få nytte av dette i hverdagen for å få en effektiv og produktiv hverdag!

Hvilket mål har du satt deg?

Å snakke om mål har alltid vært vanskelig. Det vi ofte opplever at det er lett å definere store mål på selskapsnivå, men vanskelig å finne ut hvordan vi skal nå disse målene. F.eks de fleste daglig ledere vet hvilken omsetning og forventet resultat de skal ha som mål for sitt selskap. Men hvordan kommer vi ditt? Hvordan vet vi at vi er på rett vei? Hvordan kan vi være sikre på at hver ansatt og hver avdeling gjør sitt for at selskapet skal nå sine mål?  

Dette er vanskelige spørsmål. Og det er akkurat disse vanskelige spørsmålene Viva Goals kan hjelpe oss med.  

Microsoft sier at Viva Goals er den «manglende koblingen mellom de ansattes bidrag og forretningsresultater».  

Hva betyr det? Det betyr at hver ansatt vil kunne se hvordan han eller hun har bidratt til oppnåelse av ønskede resultater. Vi har ikke hatt lignende verktøy i Microsoft365 før.  

undefined-Feb-08-2023-02-30-29-0931-PM

 


La oss se på hvordan dette fungerer.  

For å komme i gang må du ha en lisens. Viva goals koster i dag ca 60 kr bruker/mnd.  
Når du har kjøpt lisens og tilordnet bruker gå du på https://goals.microsoft.com/ 
På dette bildet ser du Viva goals hvor vi allerede har lagt inn selskapets mål.  
I tillegg har vi lagt til målene til de avdelingene som skal bidra til oppnåelse av selskapets mål.  

 

Bilde 2-Feb-08-2023-02-30-57-0184-PM

 

Vi har også lagt til på hvilken måte vil avdelingene bidra til oppnåelse av selskapets mål.

 

Bilde 3-4

New call-to-action

Kort oppsummert.

AGS har som mål å bli den mest synlige IT selskapet. Forretningsteamet hos AGS har som mål å være mer synlig for større selskaper. Målet til forretningsteamet kobles til hovedmålet til AGS. Forretningsteamet har definert hvordan den kan blir mer synlig for større selskaper. Den skal lage 12 webinarer i 2023, 12 blogginnlegg i 2023 og 6 workshops. Alle disse aktivitetene bidrar til at Forretningsteamet når sitt mål og bidrar til at AGS når sitt mål.  

Det finnes mange guider på youtube som viser hvordan dere legger inn mål, undermål og aktiviteter i Viva Goals. Viva goals har enkelt brukergrensesnitt. Det som jeg synes, er mer utfordrende er å finne ut hva jeg skal legge inn i Viva goals. Hva er mål, hva er undermål, hva er aktivitet.  

La oss se mer på det. I Viva Goals legger vi ikke inn KPI’er med OKR’er. OKR står for Objectives, Key Results.  

Objectives svarer på spørsmål HVOR SKAL VI? Objectives skal være inspirerende, meningsfulle og mulige å handle på.  

Key Results svarer på spørsmål Hvordan vet vi at vi har nådd målene? De skal være konkrete, målbare og ambisiøse.  

Det tredje spørsmålet som kan være lurt å tenke på er Hva må vi gjøre for å nå målene? Det kan være prosjekter eller aktiviteter som må fullføres for å kunne oppnå ønskede resultater.  

Microsoft har laget et OKR rammeverk som dere kan bruke når dere legger inn deres OKR i Viva Goals.  

På bildet under ser dere OKR formelen som vil gi dere svar på hvilke Objectives og Key results dere skal legge inn i Viva Goals.  

 

Bilde 4-Feb-08-2023-02-30-56-7820-PM

 

Jeg vil gi dere noen eksempler på OKR 

 

Bilde 5-1

 

Jeg vil oppnå flere fornøyde kunder, som blir målt med å samle tilbakemeldinger, økt gjentakende salg. For å kunne samle tilbakemeldinger trenger vi skaffe et evalueringssystem.  

Best practice:

  • Start å jobbe med okr med utgangspunkt i selskapets visjon og misjon. skap mening rundt dine okr​ 
  • Toppledelse skal definere og ta eierskap for selskapets årlige mål​ 
  • Mellomlederne og de ansatte skal komme med sine sysnpunkter og data rundt oppnåelse av selskapets mål​ 
  • Tenk langsiktig​ 
  • Lag årlige mål først og så del dem i kortere perioder​ 
  • Brainstorm 12-15 mål selskapet ønsker å oppnå. halver listen. velg 3-5 mål av de som er igjen og 3-5 nøkkelresultater for hvert mål 

Jeg mener at Viva Goals er et verktøy som alle selskaper bør ta i bruk. I Viva Goals vil du kunne liste opp selskapets viktigste mål. Målene og fremgang blir synlige for hele selskapet. Hver ansatt vil kunne se sitt bidrag til selskapets mål. Dette øker tilhørighet og motivasjon.  

 

 

JGS_3185


Ønsker du å komme i gang med Viva Goals i dag?

Hvis du trenger hjelp med Viva Goals ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å utarbeide selskapets forretningsmål og legger dem inn i Viva Goals sammen med deg.   

New call-to-action

Jeg er interessert, ta kontakt med meg