I dette innlegget skal du få se mer om hva Dynamics 365 er, hva det består av og hva man kan bruke det til.

Dynamics 365, Dynamics CRM, Dynamics ERP, hva er det egentlig vi snakker om og hvordan henger det hele sammen? Du hører sikkert stadig snakk om at det er mulig å effektivisere og automatisere prosesser ved hjelp av Dynamics 365. I det følgende skal vi se nærmere på hva Dynamics 365 er, hva det består av og hva man kan bruke det til. Vi skal ha hovedfokus på modulene som favnes av CRM-sfæren, men være innom modulene innen ERP, for å få grep om helheten.

 

Hva er Dynamics 365 bygget på?

Før vi går videre og fordyper oss i de forskjellige applikasjonene, skal vi ta et skritt tilbake og se nærmere på hva appene er bygget på; Alle appene bygger på Microsoft Power Platform, som er Microsoft sin low code utviklingsplattform. Her kombineres PowerApps, Power Automate, Power BI og Power Viritual agents. Hele Dynamics 365 bygger på samme datamodell.

 

Microsoft Power Platform

 

En av nøkkelfordelene med å bygge forretningsløsninger ved hjelp av Power Platform er Microsoft Dataverse. Dataverse er Microsoft sin database som gjør det mulig å sikkert oppbevare og bruke data i forretningssystemene våre. Et eksempel på data som kan oppbevares i Dataverse er kundedata. Dataverse er bygget opp av tabeller som består av rader og kolonner. Hver kolonne inneholder en type data, som for eksempel kundenavn, kunde-ID, lokasjon, datoer, osv. Dataverse inkluderer en base av standardtabeller som dekker det grunnleggende behovet i forretningssystemer, som for eksempel kunder, kontakter og aktiviteter. Fordelen med Dataverse er at man også kan lage egne tabeller som er tilpasset mer spesielle ønsker og behov, og fore dem med data.

 

Hva er Dynamics 365?

Dynamics 365 er en portefølje med intelligente forretningsapper, som setter søkelys på forretningsprosesser på tvers av organisasjonen. Med Dynamics 365 åpnes det for samarbeid på tvers av avdelinger på en svært fleksibel og sikker måte. «Siloer» vil sådan kunne begrenses, noe som vil påvirke både anskaffelser og bruken av systemene i stor grad.

Som man ser av bildet under er Dynamics 365 delt inn i to fløyer; ERP og CRM. I AGS leverer vi kun appene som er knyttet til CRM, og det er derfor dette som skal være hovedfokuset vårt i dag.

 

Dynamics 365

 

 

Dynamics 365 ERP (Enterprise Resource Planning)

Dynamics 365 ERP er en del av Dynamics 365 som fokuserer på å administrere økonomi- og forsyningskjedeprosesser i organisasjoner, samt håndtering av personal.

 

Dynamics CRM (Customer Relationship Management)

Dynamics CRM er en del av Dynamics 365 som fokuserer på å administrere og styrke kunderelasjoner.

 

Dynamics CRM består av følgende applikasjoner:

  • Dynamics 365 Sales: Er en applikasjon som hjelper organisasjoner med å administrere salgsprosessen. Det inkluderer funksjonalitet for lead- og mulighetsadministrasjon, kontakter og kontoer, salgsordrer og tilbud, salgsprognoser og salgsanalyser.

 

Dynamics 365 sales

  • Dynamics 365 Marketing: er en applikasjon som gir organisasjoner verktøy for å administrere markedsføringskampanjer og kundedata. Det inkluderer funksjonalitet for å planlegge og kjøre markedsføringskampanjer, opprette landingssider og e-postmaler, administrere målgrupper og analysere markedsføringsresultater.

 

Dynamics 365 marketing

 

  • Dynamics 365 Customer Service: Er en applikasjon som hjelper organisasjoner med å administrere kundeservice. Det inkluderer funksjonalitet for å administrere kundesaker, køer, serviceavtaler, kunnskapsartikler og tilbakemeldinger.

 

Dynamics 365 Customer Service

  • Dynamics 365 Field Service: er en applikasjon som gir organisasjoner verktøy for å administrere felttjenester og reparasjoner. Det inkluderer funksjonalitet for å administrere planlegging, ressurser, arbeidsordrer og utstyr. Riktig kompetanse, på riktig sted til riktig tid.

 

Dynamics 365 Field Service

Dynamics CRM gir organisasjoner en integrert skybasert løsning for å administrere kunderelasjoner og salgsprosesser. Applikasjonene (Både CRM og ERP) er utviklet for å samarbeide og utnytte dataene på tvers av organisasjonen for å gi et enhetlig bilde av kunderelasjoner og aktiviteter.

New call-to-action

AI i Dynamics

I det siste har det vært mye snakk om AI, altså kunstig intelligens. Dette er selvsagt også svær aktuelt i sammenheng med CRM og hjelpe forbedre kundeopplevelsen og effektiviteten i organisasjonens salgsprosesser.

 

Her er noen måter å bruke AI i Dynamics CRM:

  • Prediktiv analyse: AI kan brukes til å analysere store mengder data for å forutsi kundeadferd og salgsprognoser. Dette kan hjelpe organisasjoner med å ta mer informerte beslutninger om kundeinteraksjoner og forbedre salgsprosessen.
  • Personliggjort markedsføring: AI kan brukes til å analysere kundedata og lage en personlig markedsføringsstrategi for hver kunde. Dette kan øke kundetilfredsheten og forbedre kundeopplevelsen.
  • Chatbots: AI kan brukes til å utvikle chatbots som kan hjelpe kunder med å løse problemer og besvare spørsmål raskt og effektivt. Dette kan forbedre kundeservicen og øke kundetilfredsheten.
  • Voice Recognition: AI kan brukes til å gjenkjenne stemmer og gi kunder en mer personlig opplevelse når de ringer inn til kundeservice. Dette kan redusere ventetidene og forbedre kundetilfredsheten.
  • Automatisering: AI kan brukes til å automatisere repetitive oppgaver, som dataregistrering og rapportering. Dette kan frigjøre tid for ansatte til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver og forbedre effektiviteten i organisasjonens salgsprosesser.
  • Anbefalingssystemer: AI kan brukes til å anbefale produkter og tjenester basert på kundens tidligere kjøp og preferanser. Dette kan øke kundetilfredsheten og øke salgsinntektene.

 

I sum kan AI brukes til å forbedre effektiviteten, produktiviteten og kundeopplevelsen i Dynamics CRM, og dermed gi organisasjonen en konkurransefordel.

 

Connected Field Service – Fra reaktiv til proaktiv arbeidsmodell

 


Ønsker du å få en effektiv hverdag med Microsoft 365 i dag?

Som dere skjønner så er Dynamics 365 et stort system som favner de fleste forretningsprosesser i både små og store selskaper. Vi hjelper kundene våre skalere løsninger opp og ned etter behov, men det vi kanskje er aller mest opptatt av er å se menneskene som skal bruke systemet og å etterleve «systemet er ikke verdt mer enn den svakeste brukeren». Det hjelper ikke utvikle et kraftig forretningssystem dersom brukerne står igjen på perrongen.

 

Microsoft 365 Dynamics

Microsoft Dynamics 365 er en skybasert plattform som gir deg alt du trenger for å drive en vellykket virksomhet. Med Dynamics 365 kan du administrere kunderelasjoner, økonomi, prosjekter, salg, markedsføring og mer på ett sted. Enten du vil øke produktiviteten, forbedre kundetilfredsheten eller øke inntektene, har Microsoft Dynamics 365 en løsning for deg.

New call-to-action

Jeg er interessert, ta kontakt med meg