Panda-Brannmur

I ukens blogg skal vi ta for oss et tema som har store mørketall. Kripos sin trendrapport for 2015 avslører at hacking, datainnbrudd, digital spionasje og tradisjonell kriminalitet helt eller delvis utført over nett, er i voldsom vekst. I tillegg blir metodene også stadig mer avanserte. Halvparten av norske bedrifter blir i dag hacket og i rapporten kommer det frem at kun 5 prosent oppdages.

Store mørketall
I følge Mørketallsundersøkelsen 2014 svarer 5 prosent av norske bedrifter at de har blitt utsatt for datainnbrudd. Dette utgjør ca. 4000 saker. Av disse sakene er det bare 1 prosent som blir rapportert og politianmeldt. Næringslivets Sikkerhetsråd mener det trolig er snakk om 10 ganger så mange datainnbrudd, heller nærmere 40.000 saker.

Den bransjen som er mest utsatt for dataangrep er i dag bedrifter innen forskning og utvikling. De ansatte i disse bedriften er også oftere utsatt for tyveri av datamaskin og mobil. Faktisk blir de hacket mer enn 4 ganger så mye som andre bransjer. Denne bransjen er ofte mer oppmerksom på farene, og mange har egne retningslinjer de ansatte må følge, spesielt på reise i utlandet.

Les mer om gode sikkerhetsrutiner for bedrifter her.

Spesielt utsatt på reise
I tillegg til rene tyverier og dataangrep, kan du også bli utsatt for sosial manipulering når du er på reise i utlandet og innhold på datamaskin og mobil kan benyttes til utpressing dersom de kommer i feil hender. Dette kan igjen gi grunnlag for gisselsituasjoner der nøkkelinformasjon holdes tilbake mot løsepenger.

Risikoen for at kritiske funksjoner, tjenester og infrastruktur i landet blir rammet av spionasje, terror, sabotasje og andre alvorlige handlinger øker kraftig. I fjor håndterte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 88 alvorlige dataangrep mot norsk næringsliv og offentlige virksomheter. I forbindelse med dette har de kommet med en rekke råd og tiltak for å sikre de ansatte på reise.

Et av rådene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er å sende med de ansatte låne-PC-er og egne reisemobiler når de skal ut på reise. Enhetene tømmes, kontrolleres og renses etter bruk, før de på nytt er klar for ny reise. Enkelte bedrifter kasserer også enhetene, spesielt dersom de ansatte har vært på reise i land som er ekstra utsatt for dataangrep. Det anbefales også i stor grad å ta med en reisetelefon uten innhold av stor verdi. I en verden der over halvparten av oss innehar en smarttelefon, er telefoner i dag som en liten datamaskin. Denne bør derfor sikres som en datamaskin. Blir den mistet eller hacket er det stor fare for at viktig informasjon kan bli tappet.

Nordmenn er naive
I en stor europeisk undersøkelse utført av European Social Survey, kom det frem at nordmenn er Europas mest tillitsfulle eller naive folkeferd. Hele 4 av 5 nordmenn sier at de stoler på andre. Med andre ord, må norske arbeidstakere og norske bedrifter bli mer bevisste når det kommer til sikkerhet!

Hvordan skal du beskytte deg mot slike trusler?
Det enkleste du kan starte med er å sikre deg, din PC, enheter og bedrift med et godt antivirus program som gjerne bør ha en innebygget brannmur som kan
beskytte deg mot kjente og ukjente trusler. Les mer om Panda Antivirus på våre nettsider her.

Ta kontakt med oss
Velg den beste sikkerheten til din bedrift. Ring oss på 33 29 10 00, send en e-post til dinitavdeling@ags.no eller bruk kontaktskjema.Kontakt oss