Phishing Simulering thumbnail 2

I dette blogginnlegget skal du få vite hvordan du kan bruke Phishing simulering og sikkerhetstrening til å beskytte din bedrift, slik at du ungår potensielle trusler!

Hva er phishing-simulering, og hvorfor er sikkerhetstrening viktig? 

80% av alle phishing-forsøk og dataangrep foregår via e-post. Derfor er det så viktig at ansatte får opplæring som hjelper med å enklere identifisere og unngå å bli lurt av farlige linker og vedlegg.

Phishing-simulering er et simulert e-postangrep rettet mot organisasjonens ansatte for å evaluere hvor godt de kan identifisere og reagere på svindelforsøk. Dette gir et klart bilde av selskapets sårbarheter og hvor det er behov for forbedring.

Sikkerhetstrening, derimot, er essensielt fordi det styrker det svakeste leddet i ethvert sikkerhetssystem – menneskene. Med riktig opplæring blir ansatte mer bevisste på trusler, reduserer menneskelige feil og beskytter både organisasjonens og kundenes verdifulle data. Med en verden som er i kontinuerlig digital utvikling, er det viktig å være informert om potensielle trusler, og hvordan man kan beskytte seg. 

 

1-Oct-05-2023-07-50-02-3622-AM

 

Hvilke fordeler har det å kjøre Phishing simulering?

 • Bevisstgjøring
  Den mest åpenbare grunnen til å gjennomføre phishing-tester er å øke bevisstheten blant de ansatte. Mange mennesker tror kanskje de kan gjenkjenne et phishing-forsøk, men det er ofte ikke tilfelle. Ved å teste dem regelmessig kan man hjelpe dem med å bli mer oppmerksomme på truslene som finnes.

 • Måling av sårbarhet
  Gjennom phishing-tester kan organisasjoner få et klart bilde av hvor sårbar de faktisk er for slike angrep. Ved å analysere resultater kan man se hvor mange som klikket på lenken, hvor mange som oppga sensitiv informasjon, osv.

 • Forbedring av sikkerhetsopplæring
  Basert på resultatene fra phishing-testen, kan organisasjoner skreddersy sin opplæring og fokusere på områdene der de ansatte er mest sårbare.

 • Reduserer risiko
  Gjennom regelmessige tester og opplæring kan organisasjoner redusere risikoen for vellykkede phishing-angrep, som kan føre til tap av sensitiv informasjon, økonomisk tap, og skade på bedriftens omdømme.

  Et selskap som blir utsatt for et vellykket phishing-angrep kan få omdømme sitt skadet. Ved å gjennomføre tester og deretter opplæring basert på resultatene, kan selskaper forhindre potensielle skader på omdømmet.

 • Økonomisk beskyttelse
  Phishing-angrep kan resultere i økonomisk tap, enten direkte gjennom svindel eller indirekte gjennom bøter, juridiske kostnader, og gjenoppretting etter et datainnbrudd. 

  Phishing-tester hjelper organisasjoner med å forstå og redusere risikoen de står overfor, og forbedrer beredskapen mot cybertrusler.

 • Beskyttelse av dine kunders data
  Kunder overlater ofte sensitive opplysninger til organisasjoner, inkludert navn, adresser, finansinformasjon, og mer. Hvis denne informasjonen blir stjålet på grunn av et vellykket phishing-angrep, kan det føre til tap av kundetillit.

  New call-to-action
  Hvis kundeinformasjon blir stjålet, kan det bli brukt i fremtidige svindelforsøk, enten direkte mot kunden eller ved bruk av deres data for å målrettet nå andre organisasjoner.

  Organisasjoner har et etisk og ofte juridisk ansvar for å beskytte sine kunders data. Ved å trene ansatte gjennom phishing-tester demonstrerer selskapet en proaktiv tilnærming til dette ansvaret, og reduserer sjansen for uaktsomt datatap.

 

2-3

 

AGS kan bistå deg og din bedrift med Phishing-simulering og opplæring, og dette følger med i vår tjeneste: 

 • Simulerte phishing-e-poster
  Sikkerhetsteamet fra AGS designer falske phishing e-poster som ligner på de typiske phishing-forsøkene som ansatte kan motta. Testene kan omfatte nye og eksisterende ansatte.

 • Måling av resultat
  Tjenesten overvåker hvordan de ansatte responderer på e-posten. Dette inkluderer å se om noen klikker på lenker, deler informasjon eller rapporterer e-posten som mistenkelig.

 • Phishing simulering
  Du får en simulert sikkerhetstest som utføres automatisk for å vurdere og forbedre sikkerhetsbevisstheten og reaksjonsevnen til dine ansatte mot phishing-angrep.

 • Informasjon til den ansatte
  Resultatet av testen blir rapportert til de ansatte. De som har reagert på e-posten, blir gitt opplæring og veiledning om hvordan de kunne ha identifisert e-posten som en trussel.

 • Smart testing
  Systemet kan automatisk via AI øke vanskelighetsgraden på testene utfra brukerens ferdigheter og testresultater.

 • Videoopplæring
  Løsningen inkluderer et videobibliotek med norsk tale som du kan bruke i sikkerhetsopplæringen av de ansatte.

 • Norske tester
  Denne løsningen er utviklet for norske forhold og vil derfor være mer relevant og treffsikker i forhold til tilsvarende løsninger som bare støtter engelsk språk.

 • Rapport
  Som daglig leder kan du via rapporten funksjonen i tjenesten få et overblikk om hvordan organisasjonen ligger an. Du kan spore utviklingen til virksomheten over tid og gjøre forbedrende tiltak.

 

JGS_4799

 

Test bedriften din mot phishing-angrep

Unngå kostbare datalekkasjer og beskytt bedriften din mot svindel. Lær opp de ansatte og sjekk om bedriften din forbered med vår phishing-testing."

New call-to-action

Jeg er interessert, ta kontakt med meg