I dette blogginnlegget skal du få vite hvordan du kan sikre ditt e-post domene mot dataangrep. Ved å sikre domenet ditt unngår du misbruk av din bedrifts domenenavn og sørger at dine e-poster ikke havner i søppelpost hos mottakeren!

91% av dataangrep starter med en e-post

I år skjer det mye på den digitale fronten, og behovet for digital sikkerhet øker.

I en verden hvor over 91% av dataangrep starter med en e-post, har sikkerhet rundt e-postdomener aldri vært viktigere.

 

Bilde eksportering (3000 x 2000 px)

 

Nye krav fra februar 2024

De store aktørene som Microsoft, Google og Yahoo, har nå tatt grep og varslet økte krav til e-post sikkerhet. Disse endringene, som begynner å tre i kraft i slutten av februar 2024, stiller nye krav til autentisering for alle som sender e-post.

 

70% av norske domener møter ikke dagens krav

Det er estimert at over 70% av norske domener ikke møter disse kravene pr. i dag. Noe som markerer et kritisk punkt for bedrifter, med tanke på de nye kravene som nå kommer. 

 

JGS_3696-1

 

Hva betyr dette for deg?

Det betyr at når du sender e-post til andre vil du få en vurdering av de store aktørene om e-posten du sender kommer fra et domene som kan stoles på. 
Jo, lavere sikkerhet du har på ditt domene - jo større er sannsynligheten for at e-post fra deg havner som søppelpost hos mottaker.  

 

JGS_6417

 

Kjernekravene DMARC, DKIM og SPF

  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) er en e-postvalideringssystem designet for å beskytte domener mot misbruk, som phishing og spoofing. Ved å implementere DMARC kan domeneeiere instruere e-postmottakere om hvordan de skal håndtere e-poster som ikke passerer autentiseringstestene.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail) lar en organisasjon ta ansvar for en melding som er i transitt. DKIM gir en metode for validering av en domeneidentitet som er assosiert med en melding gjennom kryptografisk autentisering.
  • SPF (Sender Policy Framework) er en e-postautentiseringsmetode som definerer hvilke e-postservere som er autoriserte til å sende e-post på vegne av ditt domenes e-postadresse.


Utover disse grunnleggende teknologiene finnes det avanserte sikkerhetsmekanismer som BIMI (Brand Indicators for Message Identification), MTA-STS (Mail Transfer Agent-Strict Transport Security), og TLS-RPT (TLS Reporting) som ytterligere styrker sikkerheten og integriteten til e-postkommunikasjon.

 

New call-to-action

 

Hvorfor sikre ditt domene?

Sikkerheten rundt e-postdomener er ikke bare et teknisk anliggende, men et kritisk forretningsbehov. Ubeskyttede domener er åpne for misbruk, som kan føre til tap av sensitiv informasjon, økonomisk tap, og skade på bedriftens omdømme. Ved å implementere ovennevnte sikkerhetsprotokoller kan bedrifter ikke bare beskytte seg mot dataangrep, men også forbedre sin e-postleverbarhet og omdømme hos kunder og partnere.

 

JGS_5968-1

 

Ta grep

Det er klart at kravene til e-postsikkerhet er her for å bli, og de blir strengere. Å sikre ditt e-postdomene er viktig i tiden som kommer. Start med å evaluere ditt nåværende sikkerhetsnivå og ta de nødvendige skrittene for å møte og overgå de nye kravene. Ikke vent til du opplever et sikkerhetsbrudd eller får problemer med levering av dine e-post. 

 

JGS_5047-1

 

Gratis vurdering av ditt domene 

Er du usikker på hvor ditt domene står i forhold til de nye sikkerhetskravene? 
Ta kontakt med meg, så tar jeg en gratis vurdering av ditt domene – samt sender deg en rapport med nåværende status

Se gjerne også vårt webinar om dette temaet her

 

 

New call-to-action

 

Jeg er interessert, ta kontakt med meg