Ansettelse

Vi har fått gleden av å få Elin Rabe fra Toptemp som gjest på bloggen vår.
Elin Rabe,  er DNV sertifisert rekrutteringsrådgiver og jobber i Top Temp avd Vestfold.

Dyrt å ansette feil

Å ansette feil person kan fort vise seg å bli kostbart for bedriften.

  • Tid du bruker på opplæring vil fort bli bortkastet.
  • Lønn og kostnader samsvarer ikke med forventet inntekt.
  • Ny rekruteringsprosess for å erstatte feilansettelsen.
  • Dårligere sosialt miljø som følge av mistrivsel.
  • Mister evnen til å gjennomføre bedriftens strategi.

5 korte tips til hvordan man kan minimere risikoen for feilansettelser.

Elin fra Toptemp har disse tipsene for at du skal unngå å ansette feil person til stillingen.

Se videoen her nå

 



 

God analyse

  1. Start alltid med en god analyse av stillingen som skal besettes. Både kompetansebehov og personprofil. Husk å tenke minimum 5 år fremover. Lag en god beskrivelse, og involver gjerne flere personer i denne prosessen.

Samme spørsmål

  1. Lag en god intervjuguide tilpasset stillingen. Still de samme spørsmålene til alle kandidatene slik at det blir sammenlignbart.

Vær objektiv

  1. Forhold deg mest mulig objektiv under hele prosessen. Vær oppmerksom på fallgruver – vi har bl.a. lett for å velge kandidater som ligner oss selv

Åpne Spørsmål

  1. Still åpne spørsmål – forsøk å få et bilde av personlighet og jobbatferd gjennom eksempler på situasjoner og resultater fra tidligere arbeid. Vær kritisk til innøvde fraser.

Bruk caseoppgaver

  1. Bruk gjerne testverktøy og caseoppgaver – og til slutt – ikke glem å ringe relevante og habile