blogg-uke-11

I ukens blogg får du 4 effektive og enkle tiltak for å bedre datasikkerheten til bedriften. Kripos advarer om at datainnbrudd, hacking og digital spionasje over nett øker voldsomt. Næringslivets Sikkerhetsråd mener faktisk at halvparten av norske bedrifter blir hacket, mens bare 5 prosent oppdages. De fleste datainnbrudd blir ikke oppdaget, fordi bedriften ikke har beskyttelse som er effektiv og er uvitende om at kritiske data og informasjon kan være på avveie.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har utarbeidet et  dokument med 10 effektive og tekniske tiltak som systemeiere i offentlig sektor bør benytte, for å beskytte seg mot internett-relaterte angrep. Dette er enkle tiltak som også bør benyttes i privat sektor. Her er de 4 viktigste punktene hentet fra NSMs dokument «U-01»:

  1. Oppgrader program- og maskinvare. Nyere produktversjoner har tettet flere sikkerhetshull enn eldre versjoner. De har også stort sett flere og bedre sikkerhetsfunksjoner.

  2. Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig. Selv de beste produktene har feil og sårbarheter som kan utnyttes av angripere på internett. Systemeiere bør etablere et sentralt styrt regime for oppdatering av applikasjoner, operativsystemer og firmware.

  3. Ikke tildel sluttbrukere administratorrettigheter. De fleste sluttbrukere har ikke behov for administrator-rettigheter. I et sentralt administrert system kan sluttbrukere få den programvaren de trenger fra et felles distribusjonspunkt.

  4. Blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer. Bruk verktøy for å kontrollere at sluttbrukere kun får kjøre godkjente applikasjoner. Blokker spesielt programmer utenfor godkjente mapper og flyttbare media som for eksempel CD-er og minnepinner.

I følge et rundskriv fra sikkerhetsmyndigheten, vil disse tiltakene alene stanse opp mot 90 prosent av alle angrep og regnes som svært effektive. Selv om tiltakene er enkle og lite ressurskrevende, viser anmodningen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet at det skorter på gjennomføringsevnen til bedriften. Lag gode rutiner, prioriter og sett det på agendaen!

Hvordan skal du beskytte deg mot slike trusler?
Det enkleste du kan starte med er å sikre deg, din PC, enheter og bedrift med et godt antivirus program som gjerne bør ha en innebygget brannmur som kan beskytte deg mot kjente og ukjente trusler. Les mer om Panda Antivirus på våre nettsider her.


Ta kontakt med oss
Velg den beste sikkerheten til din bedrift. Ring oss på 33 29 10 20 eller send oss en e-post til dinitavdeling@ags.no for mer informasjon om vår produkter.


Kontakt oss