Kristian utstyr

Trenger bedriften nytt mobil- og IT-utstyr?

Synes dere det blir dyrt å investere i nødvendig utstyr som for eksempel mobiltelefoner og PC-er?

I denne videoen får du noen gode grunner til at det kan lønne seg å leie fremfor å eie denne typen arbeidsverktøy.

Se videoen her i denne linken eller i avspilleren nedenfor.


En bedre måte å handle på

Jeg møter mange bedrifter som ikke tar seg råd til å investere i helt nødvendig mobil- og IT-utstyr. Å gå til anskaffelse av arbeidsverktøy som for eksempel mobiltelefoner og PC-er kan være dyrt.

Man venter gjerne i det lengste med å fornye seg, fordi andre utgiftsposter må prioriteres.

Kjenner du deg igjen i dette? Da er mitt råd at du vurderer et veldig gunstig alternativ til å kjøpe mobil- og IT-utstyr.

Her får du fem grunner til at det kan lønne seg for din bedrift å leie mobil- og it utstyr gjennom å inngå en gunstig leasing-avtale.

Kristian gammel utstyr

1. Det viktigste er å disponere riktig utstyr – ikke å eie det!

   

Med en leasing-ordning leies utstyret ut til dere for en avtalt periode.

Hovedtanken er at bedriftens behov er å disponere gode arbeidsverktøy i hverdagen. Eierforholdet er av underordnet betydning.

2. Styrket konkurranseevne

Riktig utstyr får jobben gjort, og de ansatte blir mer produktive og fornøyde.

Moderne, driftssikkert og effektivt utstyr bidrar til at bedriften blir mer konkurransedyktig.

Kristian viser frem mobil

3. Gunstige betingelser

Leasingselskapet kjøper utstyret, og bedriften betaler en leie som dekker renter og omkostninger på kapitalen som er bundet opp.

De fremste aktørene i markedet har gunstige betingelser for bedrifter.

Frigjøring av kapital

Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening, og dere frigjør driftskapital som kan benyttes til andre formål.

Det vanligste er en 24- eller 36-måneders avtale, og dere kan få inntil 100% finansiering og en god utstyrsforsikring.

Det tas kun sikkerhet i utstyret

Bedriften vil normalt slippe å stille tilleggssikkerhet for leasingavtalen.

Ved at det kun tas sikkerhet i utstyret, kan sikkerhet reserveres til andre formål. Dermed øker bedriftens totale finansieringskapasitet.

Pål underskriver

4. Skatte- og likviditetsmessige fordeler

Ingen forskuttering av mva.

Det er fordelaktig at bedriften slipper forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

Fradrag for leieutgiften

Dere får fradrag for leieutgiften både i finans- og skatteregnskapet, og leiebeløpet kan utgiftsføres. Dette forenkler budsjetteringen deres.

Bra for likviditeten

Hele leiebeløpet kan føres i driftsregnskapet. Likviditeten anstrenges derfor ikke på samme måte som den ofte gjør ved annen finansiering.

Fordeler leasing

5. Fleksibilitet

Alltid riktig utstyr

Leasing muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.

En god løsning kan være å inngå en rammeavtale, sånn at utstyrsparken kan fornyes etter hvert som behovet oppstår.  

Fordeler etter endt leieforhold

Ved avtaletidens utløp kan bedriften fortsette leieforholdet mot å betale en redusert leie.

Alternativt kan utstyret leveres tilbake til leasing-selskapet, eller dere kan inngå en avtale om å kjøpe det. Dette kan være gunstig ettersom utstyret nedskrives i takt med verdiforringelsen.

Pål leverer

 

Se flere tips på vår Youtube kanal

Se flere smarte og nyttige tips på vår YouTube kanal!
Vi legger til nye videoer hver uke, så følg med og abonner på kanalen vår. 

Du kan se flere tips på Youtube her

Følg med på Youtube kanalen vår

Ta kontakt med oss eller meld deg på

Nå kan du automatisk få ferske og spennende IT nyheter og tips fra vår blogg hver uke 

Ring oss på 33 29 10 00, send en e-post til dinitavdeling@ags.no eller bruk kontaktskjema.


Kontakt oss