Se hvordan din bedrift kan få Smart Finansiering av IT- og mobil-utstyr.

For å snakke om smart finansiering av utstyr som mobiltelefoner, PC-er, nettbrett, skjermer og møteromsutstyr, har vi fått med oss Stian Hægland.
Han er Account Manager – High Tech, hos vår samarbeidspartner Nordea Finance

Først må du fortelle litt om Nordea Finance og din rolle i selskapet

Nordea Finance som tidligere het SG Finans er og har vært markedsledende innen finansiering til bedrift i Norge i en årrekke - og nå i Norden, etter at vi ble kjøpt opp av Nordea . Her jobber jeg som account manager for Mobit-Kjeden i en avdeling hos oss som skreddersyr løsninger for våre samarbeidspartnere, slik at disse får lettere tilgang til å kunne tilby finansiering til sine kunder. Denne synergien gjør at kundene får et bedre sammensatt produkt enn om de skulle gått direkte til en bank selv.

 

 

Slik får du Smart Finansiering av mobil og IT-utstyr til bedriften 1

 

 

Det finnes mange måter å finansiere utstyr på. Vi liker godt løsningen som Nordea Finance tilbyr, og vi i AGS har valgt å kalle dette Smart Finansiering.
Kan du forklare litt rundt dette?

Finansiering er en måte å fordele kostnadene på. Man slipper å binde opp kapital unødvendig, og kan heller dele denne kostanden over 24-60 måneder, avhengig av hva slags type utstyr som finansieres.
Man kan da heller bruke de pengene man skulle brukt på finansiering til noe som gir verdistigning i selskapet. Med en slik finansieringsmåte kan man enkelt sammenligne den månedlige kostnaden med månedlige inntekter, og bryte det ned på individnivå.

I tillegg så går denne investeringen på driftsbudsjettet hos kunder istedenfor investeringsbudsjettet - som ved vanlig kontantkjøp. En av fordelene dette gir, er at man slipper å forskuttere momsen - man kan heller avskrive denne månedlig.

 

 

Slik får du Smart Finansiering av mobil og IT-utstyr til bedriften 2

 

 

Hva er de viktigste grunnene til at det kan være smart å finansiere utstyr som mobiler, PC-er, etc. på denne måten?

Den viktigste grunnen er at dette er utstyr som faller i verdi. Det lønner seg nødvendigvis ikke å kjøpe dette. Man kan heller beholde pengene i selskapet og bruke disse til noe som gir verdiskapning.
Vårt motto er «Kjøp det som stiger i verdi, lei det som faller i verdi».

På den måten kan man hele tiden ha de nyeste produktene på markedet, og dette gir den ansatte best mulig forutsetninger for å gjøre jobben sin mest mulig effektivt

 

 

Slik får du Smart Finansiering av mobil og IT-utstyr til bedriften 3

New call-to-action

 

Dette blir jo nesten som en abonnementsordning for alt av IT- og mobil-utstyr.
Hvor vanlig har dette blitt blant norske bedrifter?

Dette har blitt veldig vanlig. Leasing som finansieringsform har blitt ufarliggjort gjennom at det for eksempel har blitt en typisk bilfinansieringsmetode.
Det er nå veldig mange som bruker en tilsvarende finansieringsform i businessen sin på en rekke typer utstyr og tjenester. Det er også veldig vanlig å abonnere på ulike typer skytjenester, Swap fra Telenor og lignende - både privat og i bedriftsmarkedet

 

 

Slik får du Smart Finansiering av mobil og IT-utstyr til bedriften 6

 

 

Hva er innholdet i en typisk avtale, og er det forskjeller utfra hvilken type utstyr bedriften trenger?

En typisk finansieringsavtale består hovedsakelig av hardvare pluss en liten andel installasjon.
Hardvare er vanligvis PC-er, mobiler, møteromsløsninger, etc.

Typisk avtaleperiode for mobiler to år, og for PC-er er tre åra avtale det mest vanlige. Men vi beveger oss mer og mer over i et samfunn hvor det vi selger, og det kunder trenger, ikke nødvendigvis er fysiske gjenstander. Det kan også være tjenester som integrasjon, installasjon, utvikling og tilsvarende tjenester som finansieres.

Det vil da kreve litt sterkere kunder fra et kreditt-ståsted for å kunne gjøre en slik finansiering. Dette gås opp via AGS IT-partner og Nordea Finance før kunden får avtaledokumenter til signering.

 

 

 

Slik får du Smart Finansiering av mobil og IT-utstyr til bedriften 7

 

 

 

Kan du si litt om mulighetene som bedrifter har for å få betalt for brukt utstyr ved inngåelse av en finansieringsavtale?

Via Nordea sitt system så kan kunder få en god slump penger for utstyr de ikke trenger lenger. Denne summen kan brukes for å gjøre leiesummen på den nye finansieringen lavere. Alternativt kan summen utbetales separat og kan da brukes til det kunden måtte ønske.

I tillegg får kunden dokumentert sikker sletting av utstyret som leveres tilbake, og de får en miljørapport hvor man ser hvor stor Co2-besparelse og lignende man har oppnådd ved å levere inn utstyret. I tillegg får utstyret flere liv ved at det videreselges opp til flere ganger. Til slutt blir det demontert slik at delene kan bli brukt videre. Enkelt og greit et grønt konsept, som vi støtter veldig.

 

 

Slik får du Smart Finansiering av mobil og IT-utstyr til bedriften 9

 

 

Kan du fortelle hva som skjer etter at avtaleperioden er ferdig?

Når finansieringsperioden er over følger AGS IT-partner opp kunden og informerer om videre prosess.
Det vanlige er å enten bytte utstyret kunden har med splitter nytt utstyr og fortsette å betale samme månedlige kostnad. Alternativt kan de levere tilbake utstyret.

Kontakt meg gjerne for en prat, dersom du ønsker mer informasjon om finansiering av hardvare til bedriften din. Hos AGS IT-partner har vi høy produktkompetanse, og gode avtaler med leverandører av alle de kjente merkevarene. Når vi sammen har avklart dine behov, sørger for at du får et godt finansieringstilbud.

 

New call-to-action

Jeg er interessert, ta kontakt med meg