Digital index 2019 

Digitaliser flere av bedriftens manuelle prosesser!

Det er når andre står stille at du har mulighet til å skaffe deg et varig forsprang. I teknologi ligger det et potensiale til å skape et konkurransefortrinn, men teknologi er ingenting uten menneskene! 

 

Digital modenhet i norske bedrifter

Visma har for tredje år på rad kartlagt digitaliseringsgraden i de 13 vanligste økonomiske og administrative prosessene i Norske bedrifter. Innenfor hvilke områder ser vi de største økningene?
Er det en eller flere av prosessene som på noen måte skiller seg ut? La oss se nærmere på dette.

«Det er jo ikke teknologien som avgjør at ting faktisk skjer. Det er menneskene»

Erlend Sogn Adm.dir. Visma Software

 

Den digitale utviklingen i Norge gjennom de tre siste årene

Se videoen her i denne linken eller i avspilleren nedenfor.

 

 

Temperaturen stiger

I motsetning til fjorårets skuffende resultater med en økning på kun ett prosentpoeng har digitaliseringsgraden i år økt med 7 prosentpoeng som tilsvarer en økning på ca. 15%! Det betyr at temperaturen stiger, men selv om mulighetene ligger og venter, så er det fortsatt mange av oss som ikke griper dem.

 

Digitaliseringsgrad i vekst

I 2018 var det 5 prosesser som skilte seg ekstra ut. «Sending og mottak av fakturaer» med en sammenslått økning på 17% fra 2017-2018, «timeregistrering» med en økning på ca. 13% og «betaling av faktura» med en økning på ca. 12%. Prosessen med størst utvikling gjennom 2018 var «reiseregning og utlegg» som hadde en total prosent økning på i overkant av 24%.

I 2019 troner fortsatt «sending og mottak av faktura» i toppen med en økning på henholdsvis i 22,2 og 23,3 prosent gjennom 2019, kun forbigått av «oppdatering av innbetalinger» som har hatt en økning på nesten 30%!

 

Timeregistrering og betaling av faktura ligger på bunn av tabellen

Når det gjelder prosessene som skiller seg ut, ønsker jeg å trekke fram «timeregistrering» og «betaling av faktura» som begge var bland de med størst økning fra 2017 til 2018. Disse prosessene har kun hatt en økning på 4,2 og 2,2% fra resultatet i 2018 til resultatet i 2019 og ligger dermed nå på bunnen av tabellen!

 

Norske bedriftsledere må ta ansvar

Det er viktig at du som bedriftsleder forstår mulighetsrommet! Det er ditt ansvar å prioritere, motivere og mobilisere din bedrift til å handle. I Vismas Digitale Index fra 2019 kommer det fram at flertallet av norske ledere ikke har tatt den digitale omstillingen på alvor.

Trykk her for å lese rapporten

 

De tre viktigste hindringene

Ut ifra Vismas Digitale Index fra 2019 kommer det fram at de tre viktigste hindringene for å digitalisere økonomiske og administrative prosesser er prioriteringer, kostnader og kompetanse.
Det er viktig at du som bedriftsleder forstår at digitalisering ikke er noe som skjer av seg selv, men må velges og prioriteres. Og ja, det koster å investere i teknologi, men det er viktig å fokusere på at gevinsten vil bli stor i det lange løp.

«Gjennomsnittlig verdiskaping per timeverk er 14,7% høyere i bedrifter med utstrakt bruk av IT.»

SSB-studie

Digital Index 2019 link

 

Manglende kompetanse

Når vi snakker om kompetanse og kjennskap til teknologiens muligheter kommer det fram noen urovekkende funn i rapporten. For selv om 40% mener kompetanse er blant de tre største hindringene for digitalisering, er det kun 14 % av denne gruppen som i stor grad eller svært stor grad ser behovet for ny kompetanse inn i bedriften. Distansen mellom faktisk behov og forståelse av behov er her tydelig stor. Det er avgjørende for næringslivet med tilstrekkelig kompetanse for å kunne utnytte og utvikle digital teknologi.

 

Viste du at

  1. så mange som 70% av digitale transformasjoner feiler. Dette kan være en indikasjon på at det er et stort kompetanseløft som kreves.
  2. manglende teknologikompetanse hos ledere i beslutningsprosesser, er en av de største barrièrene for digitalisering.
  3. mangelfull brukerkompetanse medfører at 60% av tilgjengelig funksjonalitet i programvare for bedrifter ikke utnyttes.

«Bedrifter som benytter datadrevet innovasjon, har 5-10% høyere vekstrate enn andre.»

OECD

Norske bedrifter tar ikke bærekraft på alvor

På spørsmålet: hva vil de viktigste faktorene være for at din bedrift skal digitalisere flere sentrale prosesser enn i dag, har kun 6% valgt miljøhensyn som en av de tre viktigste faktorene. Kanskje handler dette om at bedriftene ikke ser hvilke fordeler bærekraftig utvikling har både når det kommer til økt konkurransekraft og lønnsomhet. Dette kommer til å straffe seg, når vi ser på hvor stort fokus hensyn til miljøet får i dag!

 

Regjeringens bidrag for tilrettelegging av digitalisering merkes ikke

Nesten halvparten av de spurte oppgir at de i liten eller svært liten grad opplever at regjeringen legger til rette for digitalisering. Regjeringens mål er å kutte kostnader for næringslivet med ti milliarder innen 2021. Med en forenkling beregnet til to milliarder i 2018 basert på blant annet digitaliseringen av sykemeldinger og samtykkefunksjon for private lån, og et mål for 2019 med nye tre milliarder, vil de nå i 2020 ha fem milliarder kroner å bidra med for å legge til rette for digitalisering. Dette bør merkes!

 

Konklusjon

I rapporten fra 2019 er ikke lenger Norge sammenliknet med sine naboland, men Norge har hatt en økning i digitaliseringsgrad fra 47% prosentpoeng til 54% prosentpoeng som tilsvarer en økning på nesten 15%. Dette er en god økning sammenlignet med Norges økning på kun i overkant av 2% fra 2017-2018. I årets rapport er det også stort fokus på miljøhensyn og viktigheten av dette for de nye generasjonene som både skal inn i jobbmarkedet og opptre på kundesiden i årene som kommer. Disse kommer med høyst sannsynlighet til å velge arbeidsplasser og leverandører ut fra andre forhold enn profitt, og deres engasjement rundt klima, bærekraft og andre verdispørsmål vil dermed stå høyt ved valg av arbeidsgiver.

Ønsker du å få tips til hvilke prosesser din bedrift kan og bør digitalisere i 2020? Ta kontakt med oss i dag, så skal vi hjelpe deg og effektivisere måten dere jobber på gjennom bruk av teknologi.

Kontakt oss

 

Se flere tips på vår Youtube kanal

Se flere smarte og nyttige tips på vår YouTube kanal!
Vi legger til nye videoer hver uke, så følg med og abonner på kanalen vår. 

Du kan se flere tips på Youtube her

Følg med på Youtube kanalen vår

Ta kontakt med oss eller meld deg på

Nå kan du automatisk få ferske og spennende IT nyheter og tips fra vår blogg hver uke 

Ring oss på 33 29 10 00, send en e-post til dinitavdeling@ags.no eller bruk kontaktskjema.