Du har kanskje hørt om Google Analytics, men vet du konkret hva det er og hvorfor du bør sette deg litt mer inn i dette verktøyet? I dette innlegget skal du få tips til 6 punkter du bør sjekke i Analytics hver måned. 

Se videoen under for en kort oppsummering og les gjerne hele innlegget, så er du klar for å møte ledelsen i bedriften med de viktigste nøkkeltallene. 

 

1. Hva er Google Analytics og hvordan kan det hjelpe til med å gjøre nettsiden bedre?

Google Analytics er kort oppsummert et gratis analyseverktøy du kan installere på nettsiden din. Formålet med verktøyet er å kunne få konkret statistikk på hvor mange som er innom nettsiden din og å forstå hvordan dine besøkende både bruker og opplever siden din. 

Med Google Analytics kan du blant annet se hvilke landingssider som er mest besøkt, hvor lang tid dine besøkende er inne på siden din og hvilke kanaler de kommer fra. Ved bruk av dette analyseverktøyet får du et fint overblikk over hvordan innholdet ditt tar seg ut, om du får de resultatene du ønsker av markedsføringen din, og mulighet til å se på tiltak for å forbedre brukeropplevelse av siden.

 

2. Se hvilke av dine landingssider som er mest besøkt

I Google Analytics kan du se hvilke av dine landingssider som er mest populære og mest besøkt i et gitt tidsintervall.

Når du er inne på startsiden, se på venstre kolonne, trykk på  <Atferd>, deretter <Nettstedsinnhold> og velg til slutt <Alle sider>. Under Sidevisninger ser du hvor mange visninger hver enkelt side har hatt, og under Unike Sidevisninger kan du se hvor mange unike sidevisninger hver side har hatt. Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på.

hvilke landingsside er mest besøkt

AGS IT-partner sin blogg er utgangspunktet for stort sett all markedsføringen vi gjør og ved å bruke denne rapporten i Google Analytics kan vi se hva slags innhold brukerne våre er mest interessert i å lese om.

Dette er svært verdifull innsikt for oss når vi skal planlegge innhold for bloggen. Disse opplysningene gjør at vi kan lage mer lignende innhold, slik at vi kan tiltrekke oss flere besøkende inn til nettsiden vår.

 

3. Se hvor lenge brukerne er inne på siden din

I Google Analytics kan du se hvor lenge en gjennomsnittlig bruker er inne på nettsiden din, og også hvor lang tid de er inne på hver enkelt landingsside.

Når du er inne på startsiden, se på venstre kolonne, trykk på  <Atferd>, deretter <Nettstedsinnhold> og velg til slutt <Alle sider>. Under Gjennomsnittlig tid på side ser du hvor lenge hver bruker i snitt er inne på hver enkelt side. Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på.

gjennomsnittlig tid på side

New call-to-action

4. Se hvilke kanaler dine brukere kommer fra

I Google Analytics kan du se hvilke kilde, kanal og henvisningsside brukeren kommer fra. Altså om bruker kommer fra organiske søk, betalte søk, direkte søk på url, sosiale medier, e-post osv. 

For å se hvilke kanal bruker kommer fra må du fra startsiden, gå til venstre kolonne, trykk på  <Brukeranskaffelse>, deretter <All trafikk> og velg til slutt <Kanaler>. Under Default Channel Grouping ser du hvilke kanal som gir siden din mest trafikk. Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på.

hvilke kanal kommer bruker fra

Hos oss ser du for eksempel at vi har mest trafikk gjennom organiske søk, direkte søk på nr. 2 og betalt søk som nr. 3. Med denne innsikten får vi bekreftelse på at innholdet på vår side gjør at vi dukker godt opp på organiske søk på ulike søkemotorer og at vi har mange brukere som kjenner vår direkte url, og kommer direkte inn på ags.no.

Du kan også se en samlet oversikt over hvilke kilde og medium som gir oss mest trafikk. Siden vi får mest trafikk gjennom organiske søk, er det interessant for oss å vite hvilke søkemotor de kommer fra.

For å se hvilke kilde/medium bruker kommer fra må du fra startsiden, gå til venstre kolonne, trykk på  <Brukeranskaffelse>, deretter <All trafikk> og velg til slutt <Kilde/medium>. Under Kilde/medium ser du hvilke kilder/medium som gir siden din mest trafikk. Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på.

hvilke kilde-medium kommer trafikk fra

 

5. Se hvilke sosiale medier som gir deg mest trafikk

I Google Analytics kan du se hvilke sosiale medier kanaler som gir deg mest trafikk til nettsiden. Dette er viktig innsikt å ta med seg videre i markedsføringen på sosiale medier. Bruker du for eksempel masse tid på å produsere innhold til kanaler som ikke gir deg noe tilbake, kan du finne ut av det i innsikten i Google Analytics. 

For å se hvilke sosiale medier som gir deg mest trafikk må du først gå tilbake til kanaler. Gå derfor tilbake til venstre kolonne, trykk på  <Brukeranskaffelse>, deretter <All trafikk> og velg til slutt <Kanaler>. Under Default Channel Grouping trykker du på <Social>. Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på.

hvilke sosiale medier kommer trafikken fra steg 1

Under Sosiale Nettverk ser du hvilke sosiale medier som gir deg mest trafikk. Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på.

hvilke sosiale medier kommer trafikken fra steg 2

For vår del får vi mest trafikk gjennom markedsføringen vi gjør på Linkedin. Vi har stor tro på Linkedin er rett kanal for oss og denne statistikken forteller oss at vi er inne på rett spor. Med denne innsikten får vi en bekreftelse på at vi skal fortsette og satse på denne kanalen og at innholdet vi publiserer der gir oss mest trafikk i forhold til de kanalene vi bruker. 

 

6. Finn ut hvilke plattform dine besøkende bruker

I forhold til markedsføring på nett er det viktig å ha innsikt i hvilke plattformer dine besøkende bruker. Dette med tanke på tilpasning av skjermer osv. I Google Analytics kan du se hvilke plattform og enheter dine besøkende bruker.

Vi ser først på hvilke plattformer de kommer fra. Fra venstre kolonne, trykk på  <Målgruppe>, deretter <Mobil> og velg til slutt <Oversikt>. Under Enhetskategori ser du hvilke plattformer du har mest besøk fra og øverst i høyre hjørne kan du velge hvilke tidsintervall du skal se på. 

hvilke plattform kommer besøk fra

Som du ser kommer over 70% av trafikken inn til ags.no via PC. Det er derfor viktig for oss å tilpasse mye av innholdet vårt til denne plattformen. Har du mest besøk via mobil er det desto viktigere for deg å tilpasse innholdet til mobil.

 

Vi kan også se hvilke mobile enheter brukerne våre kommer fra. Fra venstre kolonne, trykk på  <Målgruppe>, deretter <Mobil> og velg til slutt <Enheter>. Under Informasjon om mobilenhet kan du faktisk se hvilke merke dine besøkende har også. 

hvilke enhet kommer besøk fra

 

Konklusjon - hvorfor ta i bruk Google Analytics?

Forhåpentligvis har du blitt litt klokere på hva Google Analytics er og hva du kan bruke dette fantastiske analyseverktøyet til. Mulig du allerede har dette installert på nettsiden din, da de fleste nettside-utviklere legger dette inn som en standard. Har du det ikke installert fra før, anbefaler jeg sterkt å få ordnet dette.

Følg med fra måned til måned og se hva denne innsikten kan fortelle deg om nettsiden din og brukerens opplevelse av den. Dette er verdifull informasjon du kan bringe videre i bedriften. For markedsføreren er det viktig å vite hva slags innhold som treffer, hva som er mest søkt og hvilke kanaler som gir best resultat, og for daglig leder og økonomiansvarlig er det viktig å få konkret statistikk og nøkkeltall hva angår kostnader og ressursbruk knyttet til markedsføring.

Google Analytics gir deg kort oppsummert mulighet til å ta steget med digital markedsføring enda et skritt videre. 

NB! Det finnes mye mer funksjonalitet i Google Analytics enn hva som er angitt i dette innlegget. Målet mitt her er å få deg litt mer interessert i å ta det i bruk og leke litt med innholdet.

 

Bli synlig med digital markedsføring levert av AGS IT-parter

En smart investering for din bedrift når du vil nå ut til flere potensielle kunder og øke salget. Med digital markedsføring fra AGS kan du skape engasjerende og målrettede innhold og kampanjer som gir deg vekst og nye kunder.

New call-to-action

Jeg er interessert, ta kontakt med meg